Nasze szkolenia

​Tworząc nasze szkolenia, skupiamy się na każdym kliencie indywidualnie, niezależnie od tego, jakie stawia on sobie cele: czy będzie to zarządzanie ryzykiem, hedging, inwestycje, czy też trading.

Tworząc nasze szkolenia, skupiamy się na każdym kliencie indywidualnie, niezależnie od tego, jakie stawia on sobie cele: czy będzie to zarządzanie ryzykiem, hedging, inwestycje, czy też trading. Uwzględniamy wszystkie kwestie, które mogą pomóc uczestnikom w lepszym zrozumieniu rynków finansowych oraz instrumentów, jakie są istotne dla nich, ich działalności i podejmowanych przez nich decyzji. Bardzo gruntownie analizujemy potrzeby klientów, ich narażenie na ryzyko oraz potencjalne narzędzia, jakie możemy im dostarczyć, aby mogli pewnie kroczyć do przodu nawet w najtrudniejszym otoczeniu. Nasze szkolenia i dopasowane do potrzeb klientów warsztaty są z założenia interaktywne i opierają się zawsze wtedy, gdy jest to możliwe, na bieżących cenach i rzeczywistych przykładach.
Bill Beagles
Steve Ward
Paul Rodriguez
Nasze szkolenia i dopasowane do potrzeb klientów warsztaty są z założenia interaktywne i opierają się zawsze wtedy, gdy jest to możliwe, na bieżących cenach i rzeczywistych przykładach.
Zachęcamy uczestników do zadawania pytań i odpowiadamy na nie albo na forum grupy, albo indywidualnie na koniec każdego spotkania. xNasze szkolenia obejmują następujące tematy:
Instrumenty pochodne
Kontrakty futures (wszystkie poziomy)
Opcje (wszystkie poziomy)
Zarządzanie ryzykiem w finansach
Wpływ czynników makroekonomicznych na rynki kapitałowe
Swapy stopy procentowej i swapy ryzyka kredytowego
Trading w podziale na klasy aktywów: Towary giełdowe, Energia, Rynki finansowe, Rynki kapitałowe
Rachunkowość zabezpieczeń
Zgodność z przepisami i regulacje
Analiza techniczna
Psychologia, Zarządzanie ryzykiem, Podejmowanie decyzji pod presją, trading
Skontaktuj się
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami pod adresem
info@sqmeducation.com